O včelách


Včela spadá do blanokřídlého hmyzu. Charakteristickým projevem včelího rodu je stavba díla z vosku vyprodukovaného vlastní voskovou žlázou. Nadčeleď včely tvoří dohromady sedm čeledí. Z nich šest v sobě zahrnuje samotářské včely druhově velice rozmanité. Jen na území Česka a Slovenska žije 609 druhů včel samotářek. Sedmou čeleď představuje čeleď včelovití do níž patří včela medonosná, čmeláci a tropické bezžihadlé včely. V systematizaci druhů rodu včela dochází stále k novým objevům.

Včely žijí ve společnosti, kterou se nazývá včelstvo. Včelstvo je většinou složeno z jedné matky, mnoha dělnic a určitého množství trubců, závisejícího na síle včelstva, dostupnosti bílkovinné potravy (pylu) a také roční době.

Dělnice tvoří ve včelstvu nejpočetnější složku. Jsou to samičky, které mají nevyvinuté pohlavní orgány a proto se nemohou spářit s trubci. Vykonávají pro včelstvo všechny ostatní potřebné práce, jako je:

  • vyhledávání a přinášení potravy (nektar, pyl, medovice, voda)
  • zpracovávání medu z nektaru a medovice
  • konzervování pylu
  • stavbu plástů
  • krmení matky, trubců a plodu
  • střežení vchodu do úlu
  • úklid a čištění úlu
  • větrání a udržování správné teploty v úlu
  • a mnoho dalších činností.

Matka je včelí samička, která má jako jediná z celého včelstva vyvinuté pohlavní orgány. Žihadlo má uzpůsobené nejen k obraně, ale její žihadlo funguje zejména ke kladení vajíček. O matku se musí dělnice starat; celý život jí krmí tzv. mateří kašičkou.

Trubec je včelí sameček. Nemá žihadlo. Ve včelstvu jich může být několik set až pár tisíc, ale nejčastější množství je okolo 500 trubců.